SZNAUCERKA MINIATUROWA FIGA : )

ZDROWIE - ZDROWY CZY CHORY?

Zdrowy pies wygląda i zachowuje si?normalnie, tzn. jest aktywny - odpowiednio do swojego temperamentu, ma dobry apetyt, błyszcząc?sierść i wyraziste, czyste oczy. Celem i obowiązkiem właśiciela jest utrzymanie psa w zdrowiu i dobrej kondycji. Pies jest zwierz?iem, kt?e pierwotnie żyło w stadach i jego cechy psychiczne przystosowane s?do życia w stadzie. Żyjąc w rodzinie ludzkiej traktuje j?jak sfor?ps?, w kt?ej potrafi doskonale znaleźć miejsce dla siebie. Gdy zaczyna mu co dolega? instynkt istoty stadnej podpowiada mu, że dolegliwościami nie należy si?chwali?i obnosi? si?z nimi, bo stado nie lubi chorych i może go odp?zi?.. W tej sytuacji dop?i pozwalaj?mu na to możliwości adaptacyjne jego organizmu pies nie okazuje objaw? choroby. Dlatego początkowo szczeg?nie nowemu właścicielowi trudno rozpozna?chorob?pupila. Psa należy bacznie obserwowa?i jeśli co zmienia si?w jego wyglądzie lub zachowaniu należy zwr?i?si?do lekarza weterynarii. Lepiej uczyni?to dwa razy za dużo, ni?jeden raz za mało! Tym bardziej że łatwiej leczy si?choroby w stadium początkowym (ostrym lub podostrym) ni?wtedy gdy przejd?w stan przewlekły. Gdy pies jest tak chory, że organizm jego nie może sobie poradzi?i zawodz?u niego mechanizmy regulacyjne, mog?pojawi?si?objawy kliniczne, kt?e pomog?rozpozna? lekarzowi wi?szość chor?, a poniewa?pies nie potrafi m?i? właściciel musi zrelacjonowa?przebieg choroby u swojego zwierzaka.