SZNAUCERKA MINIATUROWA FIGA : )

CHOROBY PS? - NOS?KA

Chorob?wywołuje paramyxovirus. Zapadaj?na ni?głównie młode zwierz?a od 2 do 12 mies. Życia. Psy starsze o ile nie były uprzednio szczepione r?nie? zapadaj?na t?chorob? cho?dużo rzadziej. Tłumaczy si?to faktem, że szczeni?a chronione s?tzw. biern?odporności? przekazan?przez matk? (przeciwciała siarowe) naturalnie tylko wtedy, gdy suka posiadała odporność przeciwko nos?ce. Natomiast psy starsze poprzez kontakt z wirusem środowiskowym nos?ki przechodz?chorob?w formie poronnej. Nasilenie wyst?owania choroby notuje si?w chłodnych i wilgotnych porach roku, od października do marca. Istnieje także wrażliwość gatunkowa na t?chorob?- psy ras długonosych, owczarki, charty - dużo częściej choruj?na nos?k?ni?psy kr?konose - peki?zyki, boksery itp. Kontakt pośredni (miski posłanie, kaganiec) bywa r?nie? powodem zakażenia. Wydaje si? że najbardziej zaraźliwa jest wydzielina z nosa i ślina chorego zwierz?ia. Nieco mniejsz?rol?przypisuje si?obecności wirusa w kale oraz w moczu. 

 

OBJAWY:

Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od 3 do 7 dni. Objawy i przebieg choroby zależą od zjadliwości wirusa, od odporności osobniczej zwierz?ia a także od rodzaju wikłających wt?nych zakaże? bakteryjnych. Początkowym objawem choroby jest podwyższona temperatura dochodząca do 39,5 - 41 C. Temperatura po 1-3 dniach nieco spada, lecz w nast?nych dniach przybiera posta?gorączki odwrotnej. Pojawia si?zapalenie migdałk? i gardła, brak apetytu apatia, kaszel zapalenie spoj?ek i nosa ze śluzowat?wydzielina ropn? Nieżyt krtani i oskrzeli przeradza si?cz?to w zapalenie oskrzeli, opłucnej i nieżytowe zapalenie płuc. Mog?pojawi?si?objawy ze strony układu pokarmowego - wymioty, luźne stolce a nawet biegunki. P pewnym czasie na przyśrodkowej powierzchni ud i na brzuchu wyst?uje osutka nos?kowa. Pojawia si? stwardnienie i pop?anie poduszek łap (stąd nazwa zwyczajowa - choroba twardej łapy). Nadmiernemu rogowaceniu i pop?aniu ulega te?lusterko nosowe. Objawy neurologiczne choroby, kt?e początkowo s?słabo zaznaczone i wyrażaj? si?pojedynczymi skurczami mięśni (najczęściej jest to drżenie czy tik jednej łapki) pojawiaj?si?po 3 do 6 tygodni od pierwszych objaw? choroby. Post?ując doprowadzaj?w ciągu nast?nych dni do skurcz? całych grup mięśni i do regularnych atak? epileptycznych połączonych z utrat?świadomości i "pienistym biciem śliny" Pogłębiające si?rdzeniowe (brak koordynacji ruchowej, niedowłady i porażenia ko?zyn) dopełniaj?obrazu choroby. Na skutek wzrostu ciśnienia płynu m?gowo rdzeniowego zwierz?może odczuwa?ciągły b?, co wyraża si?permanentnym płaczem nawet wyciem. 

 

LECZENIE:

Jak w każdej chorobie tła zakaźnego szybka interwencja właściciela zwierz?ia, natychmiastowa diagnostyka potwierdzająca przyczyn?choroby znacznie podwyższa szans?na uratowanie zwierz?ia. Rutynowa diagnostyka laboratoryjna polegająca na badaniu wydzieliny z worka spoj?kowego, z nosa, z pochwy, bąd?napletka za pomoc?immunofluorescencji - pozwala, szczeg?nie w początkowym okresie choroby, na uzyskanie szybkiego i stosukowo pewnego wyniku badania. W post?owaniu leczniczym należy pami?a?o tym, że w nos?ce, tak jak w wielu chorobach zakaźnych, w zasadzie brak jest leczenia przyczynowego. Szczeg?nie wtedy kiedy wirus wejdzie w kontakt z kom?k? W?czas żadne przeciwciało chorego osobnika (bierne czy czynne) nie może go unieczynni? W przypadkach wczesnego wykrycia choroby prowadząc leczenie przyczynowe można poda?gammmaglobulin? (koncentrat globulin odpornościowych surowicy ps? uodpornionych wirusem nos?ki) Specyfik ma wartość terapeutyczn?szczeg?nie ważn?w pierwszych dniach choroby, kiedy wirus nie zdąży?związa?si?z kom?k?i jest jeszcze we krwi. Można zaryzykowa?stwierdzenie, że w późniejszym okresie choroby (kiedy doszło ju?do zamanifestowania jej objaw?) seroterapia w praktyce nie ma a?tak wielkiego znaczenia. Niekt?zy lekarze s?zwolennikami innego rozwiązania, mianowicie podania drog?dożyln?żywej szczepionki nos?kowej. Takie post?owanie r?nie?może mie?miejsce w pierwszych dniach choroby. W późniejszym okresie pozostaje jedynie prowadzenie leczenia objawowego i podtrzymującego, sprowadzające si?do opanowania powikła?bakteryjnych wywołujących zapalenie g?nych dr? oddechowych, spoj?ek, jamy nosowej, błony śluzowej żołądka i jelit. Nie wolno zapomina?także o prowadzeniu leczenia bodźcowego.

 

 

Specjalistyczna Lecznica dla Zwierząt
Artur Dobrzy?ki, Specjalista Chor? Ps? i Kot?
04-052 Warszawa ul. Grenadier? 13
tel. (022) 673-70-25,
e-mail: wet@psy.pl
 

Materiały wykorzystano ze stron www.psy.pl należących do miesi?znika "M? Pies"