SZNAUCERKA MINIATUROWA FIGA : )

SZNAUCER MINIATUROWY, ŚREDNI CZY OLBRZYM?

"...Wszystkie odmiany sznaucer? maj?wiele cech wsp?nych. Wszystkie bardzo przywiązuj? si?do swoich właścicieli, chc?mie?jednego pana, kt?ego słuchaj? najbardziej. Maj?głęboko wrodzon?cech?pilnowania i obrony właściciela, jego rodziny i domu. Na każdy podejrzany odgłos budz?si?z najgłębszego snu i ostrzegaj?szczekaniem. Wszystkie s?bardzo serdeczne... Wszystkie odmiany sznaucer? s?psami bardzo ciekawymi wszystkiego, co je otacza. Każd? now?rzecz musz?obwącha? Przywieziona do domu torba z zakupami zostanie zawsze dokładnie sprawdzona. Sznaucery cz?to buntuj?si?głośno, gdy dzieje si?co?w okolicy, dochodz?jakie?dźwi?i, szmery, skomlenie psa, a one nie mog?tego zobaczy?

Suki sznaucerki wszystkich odmian wielkości s?niezwykle dobrymi matkami, z wielka troskliwości?wychowującymi swe szczeni?a.

Trzy odmiany sznaucer? różni, mi?zy innymi, temperament. Olbrzym - najspokojniejszy, najbardziej opanowany, miniatura - obdarzona wi?szym temperamentem oraz najruchliwszy, najweselszy i obdarzony najwi?szym temperamentem - sznaucer średni..."

 

Sznaucer Olbrzym

"...Sznaucer olbrzym jest jest psem silnym o żywym usposobieniu. Jego cechami charakterystycznymi s? wyjątkowa odwaga, kt?ej towarzyszy spok? i przezorność, wrodzona dobro?i niewzruszona wierność wobec swojego pana. Jego narządy zmysłów s?bardzo dobrze rozwini?e. Inteligencja, zdolności, siła i wytrwałość, odporność na zmiany pogody i choroby sprawiaj? że jest to pies służbowy, przeznaczony do ciężkiej, wymagającej wytrzymałości pracy...

Olbrzym jest psem pełnym temperamentu, a jednocześnie opanowanym. Silny, potężny a przy tym wesoły, ch?ny do zabaw i jakby troch?"dziecinny". Jest to pies o dużym poczuciu godności. Nie lubi, aby z niego kpi? Doskonale wyczuwa intencj?takiego post?owania i albo staje si?smutny, albo obraża si? idzie na swoje miejsce i nie reaguje na zawołania; nie chce nawet ulubionych przysmak?.

Olbrzym przywiązuje si?bardzo do wszystkich domownik?, lecz lubi mie? "swojego pana", kt?emu jest bezgranicznie oddany i podporządkowany..."

Sznaucer średni

"...Sznaucery średnie to wartościowa, uniwersalna rasa obdarzona wspaniałym charakterem. Duża czujność, nieprzekupność, nieufność wobec obcych czyni sznaucera średniego nieprześcignionym stróżem naszego domu i otoczenia. Obdarzony jest wspaniałym w?hem, najlepszym spośr? trzech odmian sznaucer?.

Jest to pies niezwykle inteligentny i bystry. Łatwo uczy si? lecz tak samo jak olbrzym w wychowaniu wymaga dużej konsekwencji i "silnej r?i", co szczeg?nie dotyczy samc?. Ze wzgl?u na bardzo duży temperament sznaucer? średnich właściciele ich musz?pami?a? że rasa ta przez wiele stuleci zażywała dużo ruchu i dzisiaj, trzymana w miastach, odczuwa brak okazji do wyładowania nagromadzonej energii. konieczny jest wi? przynajmniej jeden długi spacer dający sznaucerowi możliwość solidnego wybiegania si?

Sznaucery średnie s?niesłychanie komunikatywne i inteligentne. S?to po prostu "ludziki". Średniak do kt?ego dużo si?m?i, rozumie każde słowo. Sznaucer średni jest psem, kt?y wymaga bardzo bliskiego kontaktu z człowiekiem. Kochany, zadbany, szkolony jest wspaniałym towarzyszem. Źle wychowany, mający zbyt mało kontaktu z właścicielem może by?uciążliwy dla otoczenia, a nawet niebezpieczny. Jest to pies-partner człowieka, a nie dodatek do rodziny!..."

Sznaucer
Miniaturowy

"...Sznaucer miniaturowy, mimo małego wzrostu, odwag?dor?nuje swoim wi?szym braciom. Jest to mały pies o wielkim sercu, niezwykle kochający swego pana... Sznaucer miniaturowy jest psem niezwykle czujnym, bystrym i bardzo odważnym. Charakterystycznymi cechami miniaturek s? ogromna spostrzegawczość, podzielność uwagi i niezwykła orientacja w terenie....

Wychowując miniatury należy pami?a? że s?one psami „z krwi i kości”, a nie kanapowcami. Nie nośmy miniatury na r?ach, dajmy jej dużo ruchu i traktujmy jak normalnego, dużego psa. Cho?ciałem mała, wszystko jest w niej wielkie: wielki temperament, wielka miłość do opiekuna, wielkie poczucie sprawiedliwości, wielka uczuciowość, niezależność, inteligencja. Jednym słowem, sznaucer miniaturowy jest uosobieniem znanego powiedzenia: „W małym ciele – wielki duch”..."

Źr?ło: "Sznaucery", Barbara Szczerbicka i Irena Krassowska, wydawnictwo EGROSS 1993r. , ISBN 83-85253-45-9